Evden eve taşımacılık sektöründe çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Sektörünün öncüsü olma yolunda ilerlerken, kaliteyi ve güveni ön planda tutmayı hedeflemiştir. Eşyalarınızın güvenle bir yerden diğer bir yere taşınmasında veya depolanmasında en büyük yardımcınız olarak her daim hizmetinizde olmaktadır. Evinizi değiştirirken eşyaların nasıl taşınılacağı her zaman kişileri düşündüren en büyük sorun olmaktan ziyade, eşyaların zarar görmemesi de önemli bir faktördür.

Salur Lojistik taşımacılıkta birçok sorunu ortadan kaldıracak stratejileri ve yenilikleri ile herkesi memnun etme çabasında yollarına devam ederken, nakliyatın en iyi şekilde yapılmasını sağlar. Evden eve taşımacılık ile başlayan ve hızla tüm yurtta nakliyat işinde ilerleyen firma olma özelliğini gün geçtikçe müşterilerine kanıtlamıştır. Her işte güven duygusunun oluşması ve aşılanması gereklidir, özellikle eşyalarınızın taşınması yani nakliyatı sırasında da çok önemlidir. Eşyalarınızın özenle paketlenmesi ve araca taşınması işlemi ne kadar dikkat edilerek yapılırsa nakliyat yani, yolculuk esnasında sıfır zararla ulaşılması istenilen yere eşyalarınızı ulaştırırlar. Bu nedenle herkes tarafından tercih edilen nakliyat firması olması da, firmaya artılar kattığı gibi büyük sorumluluklarda katar. Bu anlamada Salur Lojistik sorumluluklarının bilincinde müşterilerinin isteklerine en iyi şekilde cevap verebilecek personele sahiptir. Eşyalarınız kutulara koyulurken, eşyanın boyuna göre kutuların bulunması, kıyafetlerin istenildiği gibi taşınılması da müşteriler için önemli bir unsurdur. Firma her eşyaya göre ambalaj seçenekleri ile kolay ve hızlı taşımacılığı sağlayarak hem güven duygusunu, hem de zaman kaybını önlemektedir. Piyasaya göre uygun fiyata yapılan nakliyat işlemleri de müşteriyi olumlu yönden etkiler, bu sebeple müşterilerini memnun edecek uygun ödeme planları ile her daim hizmetinizde olmaktan gurur duyar. Arzu ederseniz firmanın kendi internet sitesine girerek nakliyat işlemlerinin nasıl gerçekleştirdiğine bakabilir veya önceden telefon ederek işlemleri öğrenebilirsiniz.

Vaklit nakittir. Müşterilerimizin vaktinin ne kadar değerli olduğunun bilinciyle çalışma hayatımızın her alanında verdiğimiz sözleri zamanında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

ünya üzerindeki gelişmiş ülkelerin tamamının entegre olduğu günden güne gelişen lojistik sektörü, Türkiye’de de 1980’lerle 1990’lı yıllar arasında kara, hava, deniz, demiryolu vekombine taşımacılık alanlarındaki yatırımlarla alt yapısını oluşturmuş, 1990’lı yıllarda da atılıma geçmiştir.

Dünyadaki benzer uygulamalara paralel biçimde hizmetlerini çeşitlendiren ve uzmanlaştıran Türkiye’de yerleşik lojistik sektörü, 2000 yılının başına gelindiğinde, emekleme devresini geride bırakarak, yerli ve uluslararası şirketlerde işbirliğine giden, yurtdışı bürolar açan hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir sektör haline gelmiştir.

Lojistik kavramı ülkemizde önce ihracat ve ithalat ile, sonra da büyük ölçekli perakendecilik (süpermarket ve hipermarketler) ve elektronik ticaretle birlikte iyice öne çıkmıştır.

TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

Temel Lojistik Faaliyetleri | Webnak Blog

Sektörden sektöre, üründen ürüne değişse de ortalama olarak bir ürünün satış fiyatının yüzde 4 ile 20‘sini lojistik giderleri oluşturur. Lojistik giderleri; Kuzey Amerika’da GSMH’ nın % 10’u; Avrupa’da % 11’i, Türkiye’de ise tahminen % 13 ’üdür.

Buna göre Türkiye’deki potansiyel lojistik pazarının 90-100 milyar dolar olduğu ,başta Uluslararası Taşımacılık ve Gümrük olmak üzere dış kaynak kullanımının %50 olduğu varsayımıyla mevcut Pazar büyüklüğü 50-55 milyar dolar olduğu söylenebilir.

Türkiye lokasyon olarak Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa arasında bir aktarma merkezi ve köprü oluşturmasından kaynaklanan avantajlı konumu ile birçok otorite tarafından lojistik üssü olma iddiası veya ideali ile tanımlanmaktadır. Ancak fiziksel ve kurumsal altyapı eksikliklerimiz vardır.

1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşması ve Türkiye’nin olası AB üyeliği sektörde yeni yatırımları teşvik edecek önemli fırsatlardır. Taşımacılık hâlihazırda Türkiye’nin AB’ye uyum süreci gündeminde yer alan beş önemli başlık arasındadır. AB’ye uyum süreci altyapı, araçlar ve çevre standartları ile uyumu, lojistik ağın geliştirilmesini ve dış ticaret politikalarının iyileştirilmesini kapsamaktadır.

Ülkemizde 25 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin, yetki belgeleri, sözleşme sınırları bakımından sektörde yeni bir yapılanmaya yol açacağı düşünülmektedir. Yönetmeliğe uygun olarak küçük firmaların istenen yüksek teminatları ödeyememesi, şirketler arası birleşmeye neden olabilecek, büyük firmalar için de yeni TIR alımları çözümünü getirecek gibi görünmektedir. Ayrıca sigortalı taşıma yapma zorunluluğu taşıma maliyetlerini arttıracağından karayolunda yaşanan rekabet avantajının azalacağı düşünülmektedir. Bu durumun da yaşı küçük firmalar için birleşme sorunu, büyük ve filo sahibi firmalar için bir rekabet avantajı yaratması beklenmektedir.

Sektörün tümünü kapsayan araştırmaların sayısının az olmasıyla beraber Dünya Bankası’nca hazırlanan ve 155 ülkenin lojistik performanslarının incelendiği “The Logistics Performance Index (LPI)” raporu ciddi veriler içermektedir. Raporda aşağıdaki 6 ölçüte göre puanlama yapılmaktadır;

*Gümrüklerin ve diğer sınır işlemlerinin etkinliği,

*Ticaret ve taşımacılık altyapısının lojistik açıdan kalitesi,

*Uluslararası sevkiyatların düzenlenmesinin kolaylığı ve maliyeti,

*Lojistik hizmetlerin kalitesi ve lojistik yetkinlik,

*Sevkiyatların takibi ve izlenebilmesi,

*Sevkiyatların  alıcıya zamanında ulaşması.

Rapor, Dünya’daki yaklaşık 1.000 lojistik profesyonelden anket yoluyla toplanan nitel verilere dayalı olarak oluşturulmaktadır. Sıralamada Lojistiği büyümede stratejik sektör olarak benimseyen Almanya 4,11 puanla birinci, Singapur 4,09 puanla ikinci ve İsveç 4,08 puanla üçüncü sıradadır. Türkiye 2007’de 3,15 puanla 34. sırada idi. 2010 itibarıyla puanımız 3,22 ‘ye artmış ama sıramız 39. ‘unculuğa düşmüştür.

SONUÇ:

Görüldüğü üzere ülke lojistiği için coğrafya avantajı maalesef tek başına yetmemektedir, fiziksel ve kurumsal alt yapılar en az coğrafya kadar önemlidir. Bu çerçevede ülkemizin Lojistik Master Planına gereksinimi vardır. Lojistik Master Planı ise ülkemizin sanayi ve ticaret envanteri ve projeksiyonlarının yapılmasını gerektirir. Lojistik bölge yer, fonksiyon ve büyüklükleri başka bir şekilde belirlenemez. Lojistiğin taşımacılıktan çok daha geniş bir bakış açısına sahip olduğu unutulmamalıdır. Tedarik zinciri yaklaşımı ile lojistik yol haritamız çizilmezse LPI’nde ülkemizi ileride daha alt sıralarda da görebiliriz.

31

Biz Kimiz?

Evden eve taşımacılık sektöründe çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Sektörünün öncüsü olma yolunda ilerlerken, kaliteyi ve güveni ön planda tutmayı hedeflemiştir. Eşyalarınızın güvenle bir yerden diğer bir yere taşınmasında veya depolanmasında en büyük yardımcınız olarak her daim hizmetinizde olmaktadır. Evinizi değiştirirken eşyaların nasıl taşınılacağı her zaman kişileri düşündüren en büyük sorun olmaktan ziyade, eşyaların zarar görmemesi de önemli bir faktördür.

Salur Lojistik taşımacılıkta birçok sorunu ortadan kaldıracak stratejileri ve yenilikleri ile herkesi memnun etme çabasında yollarına devam ederken, nakliyatın en iyi şekilde yapılmasını sağlar. Evden eve taşımacılık ile başlayan ve hızla tüm yurtta nakliyat işinde ilerleyen firma olma özelliğini gün geçtikçe müşterilerine kanıtlamıştır. Her işte güven duygusunun oluşması ve aşılanması gereklidir, özellikle eşyalarınızın taşınması yani nakliyatı sırasında da çok önemlidir. Eşyalarınızın özenle paketlenmesi ve araca taşınması işlemi ne kadar dikkat edilerek yapılırsa nakliyat yani, yolculuk esnasında sıfır zararla ulaşılması istenilen yere eşyalarınızı ulaştırırlar. Bu nedenle herkes tarafından tercih edilen nakliyat firması olması da, firmaya artılar kattığı gibi büyük sorumluluklarda katar. Bu anlamada Salur Lojistik sorumluluklarının bilincinde müşterilerinin isteklerine en iyi şekilde cevap verebilecek personele sahiptir. Eşyalarınız kutulara koyulurken, eşyanın boyuna göre kutuların bulunması, kıyafetlerin istenildiği gibi taşınılması da müşteriler için önemli bir unsurdur. Firma her eşyaya göre ambalaj seçenekleri ile kolay ve hızlı taşımacılığı sağlayarak hem güven duygusunu, hem de zaman kaybını önlemektedir. Piyasaya göre uygun fiyata yapılan nakliyat işlemleri de müşteriyi olumlu yönden etkiler, bu sebeple müşterilerini memnun edecek uygun ödeme planları ile her daim hizmetinizde olmaktan gurur duyar. Arzu ederseniz firmanın kendi internet sitesine girerek nakliyat işlemlerinin nasıl gerçekleştirdiğine bakabilir veya önceden telefon ederek işlemleri öğrenebilirsiniz.

8

Lojistik

Evden eve taşımacılık sektöründe çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Sektörünün öncüsü olma yolunda ilerlerken, kaliteyi ve güveni ön planda tutmayı hedeflemiştir. Eşyalarınızın güvenle bir yerden diğer bir yere taşınmasında veya depolanmasında en büyük yardımcınız olarak her daim hizmetinizde olmaktadır. Evinizi değiştirirken eşyaların nasıl taşınılacağı her zaman kişileri düşündüren en büyük sorun olmaktan ziyade, eşyaların zarar görmemesi de önemli bir faktördür.

Salur Lojistik taşımacılıkta birçok sorunu ortadan kaldıracak stratejileri ve yenilikleri ile herkesi memnun etme çabasında yollarına devam ederken, nakliyatın en iyi şekilde yapılmasını sağlar. Evden eve taşımacılık ile başlayan ve hızla tüm yurtta nakliyat işinde ilerleyen firma olma özelliğini gün geçtikçe müşterilerine kanıtlamıştır. Her işte güven duygusunun oluşması ve aşılanması gereklidir, özellikle eşyalarınızın taşınması yani nakliyatı sırasında da çok önemlidir. Eşyalarınızın özenle paketlenmesi ve araca taşınması işlemi ne kadar dikkat edilerek yapılırsa nakliyat yani, yolculuk esnasında sıfır zararla ulaşılması istenilen yere eşyalarınızı ulaştırırlar. Bu nedenle herkes tarafından tercih edilen nakliyat firması olması da, firmaya artılar kattığı gibi büyük sorumluluklarda katar. Bu anlamada Salur Lojistik sorumluluklarının bilincinde müşterilerinin isteklerine en iyi şekilde cevap verebilecek personele sahiptir. Eşyalarınız kutulara koyulurken, eşyanın boyuna göre kutuların bulunması, kıyafetlerin istenildiği gibi taşınılması da müşteriler için önemli bir unsurdur. Firma her eşyaya göre ambalaj seçenekleri ile kolay ve hızlı taşımacılığı sağlayarak hem güven duygusunu, hem de zaman kaybını önlemektedir. Piyasaya göre uygun fiyata yapılan nakliyat işlemleri de müşteriyi olumlu yönden etkiler, bu sebeple müşterilerini memnun edecek uygun ödeme planları ile her daim hizmetinizde olmaktan gurur duyar. Arzu ederseniz firmanın kendi internet sitesine girerek nakliyat işlemlerinin nasıl gerçekleştirdiğine bakabilir veya önceden telefon ederek işlemleri öğrenebilirsiniz.

36

Logistic service providers would understand your business

Lowering costs and outsourcing logistics would lead to lowering the overhead costs associated with maintaining a fleet of carriers, manpower on company’s payroll, warehousing maintenance and related taxes, processing charges, equipment costs, cross docking expenses, and so on. With such load taken off the shoulder of the company, it can focus on other important aspects of the business and provide better products and services to end users.

Read More

32

We are experienced and expert in the business of logistics

We have the latest fleet of advanced green carriers that provides high fuel efficiency, expert and licensed team of drivers, expert team of technicians and logistic support team, and so on. Our trucking service ensures you best quality services at all times, and our customer support is second to none, ensuring you stay updated with the entire process.

Read More

31

Moving freight is a tough task that needs experience and expertise

While, many companies choose to have its own fleet of trucks for moving freight and load, it can prove to be expensive as a whole for the company. This is because buying a fleet of trucks, maintaining it, hiring numerous staff for its smooth operation, having technicians available round the clock, getting approval and licenses, designing logistic routes, maintaining smooth process, meeting deadlines, and so on, can not only increase the operational costs of the company, but can also prove to be a burden in the long run.

Read More

34

Our experts will consult with you

We do not only provide customized storage solutions that aligns with your business, but also provide a range of other warehousing services, which includes fulfilment, returns management, packaging, specialty wrapping, transportation, logistic support, customized logistic process, supply chain management, distribution, inventory control, door-to-door transport, pick and pack operations, cross dock distribution, labelling, temperature controlled storage solutions, food grade facilities, and so on.

Read More